ข่าวเด่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 “เสวนาวิชาชีพ และการวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

คณะสาธารณส …

Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนอำเภอกันทรวิชัย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          …

Read More »