ข่าวเด่น

โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข ร่วมกับชุมชน รอบมหาวิทยาลัย” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที …

Read More »