Breaking News

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา