คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนอำเภอกันทรวิชัย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนอำเภอกันทรวิชัย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ว่าที่พันตรีวีระพงษ์ หาญรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ  วัดป่าศรัทธรรมวิทยา ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม