Breaking News

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีเปิดห้องประชุม “สมจิตต์ สุพรรณทัสน์” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ลานโถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี ของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้าคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้า  ถวายภัตราหารแก่พระสงฆ์ จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดห้องประชุม “สมจิตต์ สุพรรณทัสน์”  เป็นห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณบดีผู้ก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ (2546-2554) มาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีปัจจุบัน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้กลับมาเยี่ยมเยียนคณะฯ ในครั้งนี้

ข่าว : วิพา  ชุปวา

ภาพ : กัลยา หาญพิชาญชัย