คณะสาธารณสุขศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะฯ ได้ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้มีการโครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันศุกร์ที่  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐   ณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว: นัฐพล วุฒิพันธุ์

ภาพ: นัฐพล วุฒิพันธุ์