Breaking News

ติดต่อเรา

IMG_9409

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754353  โทรสาร 043-754043

โทรศัพท์ 043-754312 – 40 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ต่อหมายเลขภายใน

  • ฝ่ายพัสดุ  4509
  • ฝ่ายการเงิน 4530, 4531
  • ฝ่ายธุรการ 4500
  • ฝ่ายบริหารการศึกษา 4502. 4525
    —————————————————-

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สำหรับบุคลากร)
สำนักงานเลขานุการ 4589