คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขั้นปีใหม่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขั้นปีใหม่ วันนี้ (6 มกราคม 2566) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณภายในอาคาร อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์

ภาพข่าว : ธีระวัฒน์ ศรีไชย

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

Comments are closed.