คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

รับสมัคร วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565
คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2.เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาเดิม หรือต่างสาขาวิชา โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
แผนการรับ
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เปิดรับจำนวน 20 คน
2.หลักสูตร วท.บ.โภชนาการและการกำหนดอาหาร เปิดรับจำนวน 10 คน
3.หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม เปิดรับจำนวน 30 คน
4.หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปิดรับจำนวน 10 คน
สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่

Link : https://drive.google.com/file/d/1ZcaWvVu5BISH8ufaIZ1cf8HPKVgQRz5U/view?usp=sharing


Link ในการรับสมัคร : https://forms.gle/XxpWaWrkiXgHoEdV6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น