คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 3 รอบที่ 2

เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th

ในระหว่างวันที่ 7 – 24 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา : https://drive.google.com/file/d/1awZlRqiW-dIq5EryvzWTKziPXhjt7Tke/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น