— เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับบุคลากร —

แบบใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร

แบบฟอร์มข้อเสนอทุนวิจัย-ประจำปีงบประมาณ-2564-TOR

แบบฟอร์มขอนุมัติไปราชการ งบ 2565

แบบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาติดตามคู่สมรส พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Sick, Personal and Maternity Leave Request Form)

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาพักผ่อน พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Vacation Leave Request Form)

แบบใบลาพักผ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์ม ขอใช้ห้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น