ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

Link ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : https://drive.google.com/file/d/1CnH-rPDudTuF4-IVzFfKjbyP8BaJjbWk/view?usp=sharing

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการดังนี้

1. เข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสมัครลงทะเบียนในระบบ mytcas.com เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com (ลงทะเบียนครั้งเดียวในปีการศึกษา 2565) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ mytcas.com ให้ครบถ้วน โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัคร TCAS65 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าสู่ระบบด้วย facebook หรือบัญชี google หรือเลือกเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านได้

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ mytcas.com เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4  Direct Admission ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://student.mytcas.com จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://publichealth.msu.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น