โครงการพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพ และโครงการจัดตั้งศูนย์กาเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 และ 15 กันยายน  พ.ศ. 2565  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพ และโครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบสาธิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“การเตรียมจัดตั้งศูนย์ต้นแบบสาธิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนของตำบลต้นแบบ” ณ วัดแก้วสว่าง  หมู่ที่ 2 บ้านเขวากลาง  ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ตามความอ้างแล้วนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5 มิติ (สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ) และมีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในเตรียมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในการเตรียมการจัดตั้งต้นแบบสาธิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และประชาชนผู้สูงอายุในตำบลเขวาใหญ่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ข่าว  :  เทพพร ดงเรืองศรี
ภาพ :  เชวงศักดิ์ มูลจันทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น