โครงการสัมมนาบุคลากร การจัดทำแผน ทบทวนและรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เมื่อ วันที่  5 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ พระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม และ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   คณะสาธารณสุขศาสตร์    ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร การจัดทำแผน ทบทวนและรายงานสรุปแผนการดำเนินงานระยะที่ 2 “การทบทวนแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2569) / การจัดทำแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และการจัดทำแผนส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ด้วยการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 5 อ.”

ข่าว   :  อนันต์  แพงจันทร์
ภาพ  :  สุชาติ  สงหมื่นไวย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น