ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการลูกพระบิดา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการลูกพระบิดา-2567ดาวน์โหลด