ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 
 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 
 กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะฯ ดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560
 
บทความ
วีดีทัศน์จากศิษย์เก่า
เพลง

ปฎิทินกิจกรรม