คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย”

              คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 ถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์และพยาบาล

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อ่านคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระสติปัญญา พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาและวางรากฐานการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยเสมอว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริมงานสาธารณสุขของประเทศอีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้

กิจกรรมภายในงานวันมหิดล นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว ยังได้จัดให้มีการ ร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป สนใจร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์

ข่าว :  บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์