ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอุทยานพระพุทธกันทรวิชัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา