ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ