ประกาศ รายวิชาและกลุ่มที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาค 1/2560 สบ.เทียบเข้า