คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างผู้บริหารที่ดีและพัฒนามีความสามารถ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับคัดเลือกเพื่อยกย่องและ สรรค์สร้างผู้บริหารที่ดีเป็นแบบตัวอย่าง และภายใต้โครงการผู้นำพัฒนาดีเด่น AEC TOP-CEO AWARDS และเข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างผู้บริหารที่ดีและพัฒนามีความสามารถ ในงานประกาศรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2018 ผู้บริหารแห่งปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : นัฐพล วุฒิพันธุ์