สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สา’สุขเกมส์ ครั้งที่ 13)

เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จัดโครงการกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สา’สุขเกมส์ ครั้งที่ 13 ) ณ อาคารพลศึกษาและสนามรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรวมถึงการแสดงความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านการแข่งขันกีฬา  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้น 2 วัน โดยวันแรกวันที่ 15 กันยายน 2561   เป็นการแข่งขันกีฬาสากล   5 ประเภท คือ  เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล บาสเกตบอลและตะกร้อ  โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่  สีม่วง สีแดง สีฟ้า และสีเหลือง

ส่วนวันที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2561   เวลา 09.00 น. ได้ทำพิธีเปิด โดยอาจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.วีระพงษ์  หาญรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด  และนางสาวจิรยุทธ์  สุดสังข์ นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงาน  ซึ่งกิจกรรมได้มีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงพิธีเปิดจากผู้นำเชียร์และสันทนาการ การแข่งขันกีฬาฮาเฮ  การประกวดธิดาจำแลง  กีฬารอบชิงชนะเลิศ  และอาจารย์ ดร.วิศิษฎ์  ทองคำ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน และกล่าวปิดโครงการ