คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์และพยาบาล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อ่านคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระสติปัญญา พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาและวางรากฐานการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยเสมอว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริมงานสาธารณสุขของประเทศอีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ กิจกรรมภายในงานวันมหิดล นอกจากการวางพวงมาลาถวายสักการะ ตัวแทนนิสิตถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมงาน ยังได้ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จากหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก