โอกาศสู่การเป็นนักวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

เรียน ผู้ประสานงานและอาจารย์สมาชิกทุกท่าน

          เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่างจังหวัด รับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อศึกษาต่อด้านสุขภาพ โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 61 หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และรายละเอียดประกาศสามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ

Announcement_HPSR Fellowship_2018 (1)

Application-Form_HPSR-Fellow_2018

Recommendation-Form_HPSRfellow_2018