โครงการฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ว่าที่ พ.ต.วีระพงษ์ หาญรินทร์ รองคณบดีฝ่าบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สำเภา วิมุตโต สำนักสงฆ์วิมุตโต เป็นองค์เทศนา โดยกิจกรรมมีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักกระฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชกาลของพระองค์

 

ข่าว : ปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์

ภาพ : กิตติคุณ อ่วมมงคล