วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย ปี 2575