รับสมัคร
1920x580-EIT_0
ขอแสดงความยินดีคณบดี
433447851_393881793604061_5942608275319429938_n
n5836756753
1-Slidemsu2020_001v2
1920x580_-Slide_SU-noGift
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์รับสมัครรอบ2
previous arrow
next arrow
Shadow
Bachelor's degree
ปริญญาตรี
Masters Degree
ปริญญาโท
Doctoral Degree
ปริญญาเอก
Student Development Faculty of Public Health

Facebook

News All

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง2567ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบเทียบเข้า รุ่นที่ 27 (นอกเวลาราชการ)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบเทียบเข้า รุ่นที่ 27 (นอกเวลาราชการ) ร…

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ รุ่นที่ 5 (รอบที่ 2)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ รุ่นที่ 5 รอบที่ 2 รับสมัครระบบพิเ…

Participate in the religious performance of retirement
Assoc. Prof. Dr. Buawarun Srichaikul
on the occasion of retirement

Visit the Faculty of Public Health

For parents

Admission

Alumni Relations