โครงการ ประชุมวิชาการ เรื่อง “นักสาธารณสุข ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ” เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม

👉#การลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานท่านละ 1,500 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 408-9-31691-9
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงทะเบียนที่ link ==> https://forms.gle/KhC8WWNVN9eDTzWC6
รับจำนวน 500 ที่นั่ง

เอกสารโครงการประชุมวิชาการคลิก==>https://drive.google.com/drive/folders/1xKkrAlY5wBy9iyQHC8eXuPydhEZIwOfn?usp=sharing

👉#กำหนดการส่งบทคัดย่อ

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 25 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2567
  2. ประกาศผลการคัดเลือก 25 กรกฎาคม 2567
  3. นำเสนอในงานประชุมวิชาการ 1 – 2 สิงหาคม 2567

👉#ธีมการนำเสนอผลงานวิจัย
✅การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
✅การบริการสาธารณสุข
✅การบริการปฐมภูมิ
✅โภชนาการชุมชน

👉#หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสารงาน

  1. ผู้ประสานงานหลัก 0836083399 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์
  2. เลขา 0812610956 อ.สวรรค์ ธิติสุทธิ