กรรมการประจำคณะฯ

นพ.ชูชัย ศรชำนิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ