Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
ปริญญาโท
Masters Degree
ปริญญาเอก
Doctoral Degree
งานพัฒนานิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานพัฒนานิสิต

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์…

อ่านต่อ

โครงการออกสู่โลกกว้างและปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้มีการจัด “โครงการออกสู่โลกกว้างและปัจฉิ…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ให้ดำเนินการเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ที่เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th ในระหว่า…

อ่านต่อ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

“สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2565   นายชำนาญ  มีนิยม  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการค…

อ่านต่อ

ร่วมแสดงมุฑิตาจิต  เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.ภญ.บัววรุณ  ศรีชัยกุล

เนื่องในโอกาสการเษียณอายุราชการ

เยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์
สำหรับผู้ปกครอง
การเข้าศึกษา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์