ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
แสดงความยินดีกับอาจารย์วรพจน์ได้รับเลือกเป็นนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
pas1
ป้ายอาจารย์สุรศักดิ์_W300cm_H200cm
อวรพจน์_W300cm_H200cm
cnUN6DW1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
Cool Floral Modern Restaurant Cafe Promotional Facebook Cover_page-0001
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2_มมส_คณะสาธารณสุขศาสตร์_มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1920x580-EIT_0
ขอแสดงความยินดีคณบดี
1-Slidemsu2020_001v2
1920x580_-Slide_SU-noGift
previous arrow
next arrow
Shadow

ระดับปริญญา ตรี

จำนวน 4 หลักสูตร

ระดับปริญญา โท

จำนวน 2 หลักสูตร

ระดับปริญญา เอก

จำนวน 2 หลักสูตร

Facebook

เพจคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) o26-ประกาศ-…...

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift policy

o28-แบบสรุปรายงานตามนโยบาย-No-Gift-policy-จากการปฏิบัดา…...

เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต-ประก…...

8 หลักสูตร

37 สายวิชาการ

22 สายสนับสนุน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) o26-ประกาศ-…...

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift policy

o28-แบบสรุปรายงานตามนโยบาย-No-Gift-policy-จากการปฏิบัดา…...

เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต-ประก…...

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมใจป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมใจป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อ…...