วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน 
Read more
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสต 
Read more
มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. &# 
Read more
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญ 
Read more