ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) (อาจารย์)

ข่าวรับสมัคร
Comments are closed.