คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ GRAD MSU OPEN HOUSE 2023

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.gle/qbPZDz6MX1RJrnFi7

ลิงก์เข้าร่วมงาน : https://msu-th.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/msu-th/meeting/download/d9b2e9601fcbdabb5bb903494e7c153c

Comments are closed.