ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (อาจารย์)

u7iXBPCkm1S23SGwfxSuy1xRB

สามารถติดตามข่าวสมัครงานทั้งหมดได้ที่ : https://pd.msu.ac.th/pd7/jobAll